Zaměření firmy

15.5.2019

Naše společnost se v současnosti nejvíce zabývá přípravou projektů pro zvyšování energetických úspor objektů a vyřízení dotačních porgramů (spolufinancování z evropských programů). V tomto odvětví máme již několik desítek kompletních projektů včetně inženýrské činnosti pro občanskou vybavenost zejména na dotační program OPŽP v odpovídajícíh priorotních osách, v minulosti vyřízení programu panel, Zelená úsporám, Nová zelená úsporám.

Vzhledem k aktuálně probíhajícím výzvám v dalším dotačním období připravujeme podání několika již připravených projektů (OPŽP, OPPIK, MŠMT, IROP) s vyřízením IČ. Následně budou prováděny projektové dokumentace pro provedení staveb, organizace výběrových řízení, autorský a technický dozor, Vše našimi pracovníky.

Akutálně 121. výzva OPŽP a výzva Integrovaný regionální operační program (iROP) č. 78 se zvýšenou dotací s prodloužením do 29. 11. 2020. V případě zájmu o informace se obraťte na pracovníky naší společnosti přes naši asistentku, viz záložka kontakty.

V mezidobí jsme dokončili realizaci projektů z minulého dotačního obodbí a provádíme monitoring dosažených energetických úspor pro celkové závěrečné hodnocení akcí.

Mimo energetické úspory objektů řešíme zejména rekonstrukce kulturních domů, rekonstrukce a modernizace sportovišť, chodníků a zpevněných ploch. Dále zpracováváme přístavby, nová sportoviště a stavby pro volnočasové aktivity. V marginálním rozsahu řešíme zahlazování důlní činnosti na povrchu s případným statickým zajištěním objektů. Novostavby vzhledem k malé poptávce řešíme minimálně, nicméně i v tomto segmentu jsme schopni nabídnout komplexní služby.

Průřez zpracovaných akcí je uveden v referencích, aktuální dokončené projekty budeme průběžně do této sekcce dodávat.

 

 


Aktuality
20.9.2020

Naše projekty jsou vidět

Jsme vidět na veřejnosti více

Zaměření firmy 15.5.2019

Zaměření firmy

Pracovní příležitosti 3.4.2019

Pracovní příležitosti

Momentálně bez nabídky. více

 • Ikona ISO 9004-2

  Pracujeme v souladu
  s etickým kodexem

  Pracujeme v souladu s etickým kodexem zpracovaným mezinárodní organizací RICS a ISO 9004-2.
 • Ikona Hospodářská komora

  Spolehněte se…

  Naše společnost je členem hospodářské komory České republiky, splňuje tak všechny předpoklady a záruky pro dodávky občasnkých staveb a dodávek stavebních celků na klíč
Volnočasové objekty Rodinné domy Bytové domy Veřejné budovy